Plesová soutěž

Autor: Hondaq (mailto:hondaq@khnet.info), Téma: Kulturní akce
Vydáno dne 10. 02. 2019 (4409 přečtení)
S ostatními organizátory jsme na letošní ples neziskových organizací (16.2.2019) opět vyhlásili soutěž.

Soutěž o nejlepší jablečný „dezert“. Soutěže se může zúčastnit každý účastník plesu, který přinese doma vyrobený jablečný dezert (ten má obsahovat výrazný podíl jablek a musí být vyroben tak, aby se dal rozdělit nejméně na šest stejně velkých dílů pro potřeby hodnocení kvality).


Pravidla soutěže:
1. Jablečný dezert je nutné předat organizátorům plesu do 20:30 hod v prostorách zadní restaurace, soutěžící uvede při předání dezertu své kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo).


2. Organizátoři přidělí každému dezertu náhodné číslo a předloží dezerty odborné komisi k hodnocení. Hodnotící komise je složena ze zástupců pořádajících neziskových organizací, za každou organizaci jeden člen.


3. Předmětem hodnocení jsou tato kritéria: vzhled, vůně, chuť.


4. Člen komise má pro každé kritérium k dispozici pět bodů, nejvíce přidělených bodů je nejlepší výsledek.


5. Výsledek soutěže bude oznámen při vyhlašování výsledků všech ostatních soutěží v čase dle plesového harmonogramu.


6. Tři nejlépe hodnocené dezerty budou oceněny věcnými dary.

 

Části dezertů, které zbydou po provedeném hodnocení, budou k dispozici na ochutnání účastníkům plesu v rámci plesového rautu.

Lístky na ples je možné stále zakoupit v IC na Palackého náměstí

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

FACEBOOK UDÁLOST