Důležitá data

Zde naleznete data veškerých
pro spolek důležitých událostí.

Valná Hromada

29.6.2024 – od 16:00

KHnetí tmelení

Upřesníme

KHnetí buřtování

datum upřesníme