Spolupráce s neziskovými organizacemi

Součinnost nám není cizí, naopak.

Od roku 2015 úzce spolupracujeme s dalšími kutnohorskými neziskovými organizacemi:

Skauti Kutná Hora
Charita Česká Republika
Denemark
Sokol Kutná Hora
Kaňkovské Sedlo z.s.

Společným projektem je revitalizace lesoparku známém pod názvem Sklenářův dolík.

Z místa, které bylo zarostlé nálety a zavezené odpadky se nám podařilo vybudovat lesopark, který slouží k odpočinku i aktivitám.

Pravidelně s těmito organizacemi pořádáme Ples neziskových organizací, který se postupně stává jedním z nejoblíbenějších plesů sezóny a Sklenářův den což je akce hlavně pro děti, kterou pořádáme přímo ve Sklenářově dolíku.

Sklenářův dolík