15. Valná hromada

od | 11. dubna 2019 | Spolek

Rada zapsaného spolku,

KHnet.info, z. s.
se sídlem Havířská stezka 68, Kutná Hora, PSČ 28401

svolává v souladu se stanovami spolku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na čtvrtek 18. 4. 2019 od 17:00 hodin v Infocentru KHnet.info, v OC Pasáž, na adrese 17. listopadu 182.

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU
na sobotu 27. 4. 2019 od 16:00 hodin v divadle Základní školy Jana Palacha.

Pevný program jednání:

1. Zahájení, uvítání

2. Volba orgánů Valné hromady

3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2018, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce.

4. Schválení roční účetní uzávěrky

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2018

6. Prezentace akcí KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami

7. Plány rozvoje na rok 2019 a další

8. Volba kontrolní komise a členů Rady.

9. Členské otázky, přijímání a vylučování členů

10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2019 a 2020

11. Diskuze

12. Závěr

Po Valné hromadě půjdeme posedět do restaurace u Balánů v Sedlci. 

Registrace členů do listiny přítomných bude probíhat 18. 4. 2019 od 17:00 do 17:15. Při registraci je člen povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, případně úředně ověřenou plnou mocí a občanským průkazem. 

Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na Valné hromadě.

V letošním roce se jako každoročně volí Kontrolní komise a část Rady. Kdokoliv máte zájem stát se novým členem Kontrolní komise nebo Rady, pošlete malé pojednání o sobě emailem na adresu rada@khnet.info.

Pokud se nesejdeme v dostatečném počtu (nadpoloviční většina členů), a jako že se velice pravděpodobně nesejdeme, tak náhradní Valná hromada bude v sobotu 27. 4. 2019 od 16:00 hodin v divadle Základní školy Jana Palacha (Jana Palacha 166, Kutná Hora). Vstup do školy bude zajištěn zadním vchodem.

Kapacita je 150 míst, ne všechny budou k sezení, ale jestli se nás sejde množství jako obvykle, tak problém nebude.

Registrace členů do listiny přítomných bude probíhat od 16:00 do 16:15. Při registraci je člen povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, případně úředně ověřenou plnou mocí a občanským průkazem.