Zrušení naplánovaných termínů Valné hromady 2020

od | 13. března 2020 | Spolek

Díky nařízení vlády rušíme naplánované termíny Valné hromady. O nových termínech budeme informovat.

„Vláda od 13. března od 6:00 hodin zakazuje divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob, a to do odvolání“

Rozhodnutím Rady spolku rušíme již schválené termíny Valné hromady 16. 04. 2020 a 25. 04. 2020. Po skončení nouzového stavu bychom rozhodli co dál. Čistě teoreticky bychom to stihli, ale nevíme, zda to prodlouží, či nikoliv. A potom bychom na to měli jen několik dní.

Tento zákaz se sice nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona, tedy i na nás. Ale nevíme, co za opatření ještě přijde, a po VH bychom se nemohli ani spolkově sejít. 

Navíc chápeme, že i někteří členové by nepřišli díky obavám o své zdraví.  Odsunutí o nějaký ten týden (doufejme, že tak krátce) ničemu snad neublíží.

Aleš Kerner – předseda spolku