16. Valná hromada

od | 19. května 2022 | Spolek

Rada zapsaného spolku,

KHnet.info, z. s.
se sídlem Havířská stezka 68, Kutná Hora, PSČ 28401

svolává v souladu se stanovami spolku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na čtvrtek 2.6.2022 od 17:00 hodin v Infocentru KHnet.info, v OC Pasáž, na adrese 17. listopadu 182, Kutná Hora.

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU
na sobotu 4.6.2022 od 15:00 hodin v nové knihovně, Na Náměti 416, Kutná Hora.

Mapka s místem konání.

 

Pevný program jednání:

1. Zahájení, uvítání

2. Volba orgánů Valné hromady

3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2019, 2020 a 2021, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce.

4. Schválení roční účetní uzávěrky

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2019, 2020 a 2021

6. Prezentace akcí a projektů KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami 

7. Plány rozvoje na rok 2022 a další

8. Volba kontrolní komise a členů Rady.

9. Členské otázky, přijímání a vylučování členů

10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2022 a 2023

11. Různé 

12. Diskuze

13. Závěr

Registrace členů do listiny přítomných bude probíhat 2.6.2022 od 17:00 do 17:15. Při registraci je člen povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, případně úředně ověřenou plnou mocí a občanským průkazem. 

Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na Valné hromadě.

V letošním roce se jako každoročně volí Kontrolní komise a Rada spolku. Kdokoliv máte zájem stát se novým členem Kontrolní komise nebo Rady, pošlete malé pojednání o sobě emailem na adresu rada@khnet.info.

Pokud se nesejdeme v dostatečném počtu (nadpoloviční většina členů), a jako že se velice pravděpodobně nesejdeme, tak náhradní Valná hromada bude v sobotu 4.6.2022 od 15:00 hodin v nové knihovně (Na Náměti 416, Kutná Hora).  

Mapka s místem konání.

Registrace členů do listiny přítomných bude probíhat od 15:00 do 15:15. Při registraci je člen povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, případně úředně ověřenou plnou mocí a občanským průkazem.