Jak to funguje

Nejsme komerční poskytovatel Internetu. Nenabízíme žádné služby typu obchodu. Jsme spolek lidí se stejnými právy a povinnostmi, kteří společně vlastní dnes už poměrně rozsáhlou a moderní síť. Na rozvoj a správu sítě všichni přispíváme měsíčním členským příspěvkem, jehož výše se od našeho vzniku v roce 2004 prakticky nezměnila.

Síť KHnet.info je připojena k internetu. Každý člen má tedy možnost využívat připojení k internetu nejvyšší možnou rychlostí, kterou v daném místě dovolí technologie.

Není to vše. Členové mohou čerpat z více zdrojů, které mu naše komunita, potažmo síť dokáže poskytnout.

Jsme také otevřeni projektům našich členů, které se potkávají s našimi cíli. Poslední takový povedený projekt hlídání obsazenosti parkovacích míst Parkinto.

Pokud se ti naše filozofie líbí, není nic jednoduššího, než se stát naším členem.

Nezisková organizace

Jsme spolek provozující metropolitní počítačovou síť s vysokorychlostním připojením