KHnet.info - zasedání valné hromady

17. Valná hromada

od | 3. května 2023 | Spolek

Rada zapsaného spolku,

KHnet.info, z. s.
se sídlem Havířská stezka 68, Kutná Hora, PSČ 28401

svolává v souladu se stanovami spolku

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
na čtvrtek 11.5.2023 od 17:00 hodin v Infocentru KHnet.info, v OC Pasáž, na adrese 17. listopadu 182, Kutná Hora.

NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU
na sobotu 20.5.2023 od 16:00 hodin v nové knihovně, Na Náměti 416, Kutná Hora.

Mapka s místem konání.

Pevný program jednání:

1. Zahájení, uvítání

2. Volba orgánů Valné hromady

3. Zpráva Rady o činnosti Spolku v roce 2022, o stavu majetku a roční účetní uzávěrce.

4. Schválení roční účetní uzávěrky

5. Zhodnocení rozvoje a přehled investic roku 2022

6. Prezentace akcí a projektů KHnetu, grantového systému a spolupráce s neziskovkami

7. Plány rozvoje na rok 2023 a další

8. Volba kontrolní komise.

9. Členské otázky, přijímání a vylučování členů

10. Hlasování o termínech akcí KHnetu v roce 2023 a 2024

11. Různé

12. Diskuze

13. Závěr

Registrace členů do listiny přítomných bude probíhat 11.5.2023 od 17:00 do 17:15. Při registraci je člen povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, případně úředně ověřenou plnou mocí a občanským průkazem.

Členům nepřísluší náhrada nákladů, které jim vzniknou v souvislosti s jejich účastí na Valné hromadě.

V letošním roce se jako každoročně volí Kontrolní komise. Kdokoliv máte zájem stát se novým členem Kontrolní komise nebo Rady, pošlete malé pojednání o sobě emailem na adresu rada@khnet.info.

Pokud se nesejdeme v dostatečném počtu (nadpoloviční většina členů), a jako že se velice pravděpodobně nesejdeme, tak náhradní Valná hromada bude v sobotu 20.5.2023 od 16:00 hodin v nové knihovně (Na Náměstí 416, Kutná Hora).  

Mapka s místem konání.

Registrace členů do listiny přítomných bude probíhat od 16:00 do 16:15. Při registraci je člen povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, případně úředně ověřenou plnou mocí a občanským průkazem.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *